Zakup nieruchomości inwestycyjnych

Nieruchomości są rynkiem, który wzbudza coraz większe zainteresowanie również inwestorów, którzy nie dysponują bardzo dużym kapitałem. Wynika to przede wszystkim z faktu, że rośnie liczba funduszy inwestycyjnych, które swoją ofertę kierują do inwestorów z mniejszym kapitałem. Większa liczba inwestorów jest w stanie dokonać inwestycji w większą liczbę inwestycji, które jednocześnie w dłuższym okresie czasu są w stanie przynieść ponadstandardowe zyski.

Jednocześnie nieruchomości to alternatywne inwestycje w stosunku do rynku kapitałowego, więc pozwalają na skuteczne zdywersyfikowanie posiadanego kapitału. Inwestowanie w ramach funduszy pozwala również na skorzystanie z wiedzy specjalistów od rynku nieruchomości, co między innymi pozwala na uniknięcie błędnych decyzji inwestycyjnych. Przy inwestycjach w nieruchomości można zarówno decydować się na inwestowanie na polskim rynku, jak też realizowanie inwestycji poza granicami kraju, co również pozwala na dodatkowe zdywersyfikowanie sposobu inwestowania.

Powiązane wpisy