Rynek mieszkaniowy w Polsce

W Polsce rynek mieszkaniowy nie jest rynkiem, który bardzo intensywnie się rozwija. Wynika to między innymi z faktu, że na rynku mieszkaniowym w Polsce budowane są mieszkania przede wszystkim w wysokim standardzie. Powoduje to, że koszty budowania mieszkań są wysokie a liczba klientów, którzy na zakup takiego mieszkania mogą się zdecydować nie jest bardzo duża.

Z drugiej strony popyt generalny na mieszkania stale od wielu lat jest znacznie większy w stosunku do podaży na tym rynku. Tworzy to między innymi problem związany z tym, że wiele osób nie jest w stanie kupić mieszkania w cenach, które są dostępne zarówno przy posiadanych środkach własnych jak też możliwym do pozyskania kredycie. Jednocześnie brak wielu nowych mieszkań ogranicza również inny, ważny rynek, którym jest rynek związany z wynajmem. O ile w krajach zachodnich rynek wynajmu zapewnia wyrównanie popytu na mieszkania, o tyle w Polsce ten rynek nawet w bardzo dużych miastach jest bardzo ograniczony, co między innymi sprawia, że wiele osób nie jest zdecydowanych na korzystanie z wynajmu mieszkań w długim okresie czasu.

Powiązane wpisy